ŸƲ
ۼ пȮ
  * 접수프로그램 (공지사항을 확인 후 입학원서를 작성하시기 바랍니다.)  
    
   (※ 원서접수확인 – 상단 접수확인 버튼 클릭 후 확인)
   * 표시는 필수 사항입니다.
사진
 1. Thông tin cá nhân(인적사항)
* Họ Tên (성명)   * *  giấy tờ tùy thân
(신분증번호.)
* Tên (viết bẳng) tiếng Anh
(영문명)
   *Số hộ chiếu(여권번호.)
* Quốc tịch(국적)    *Di động(핸드폰)
* Giới tính(성별)    Ngày tháng năm sinh (생년월일)
*Địa chỉ(주소)   Mã bưu điện (우편번호) ( )
  
* E-mail address    * Điện thoại bàn(전화)
Số liên lạc khẩn cấp (비상연락)   (Ở Việt Nam - Home country) Điện thoại bàn ☎ :             Di động     
 2. Nguyện vọng (지원사항)
예비학습과정 신입생 (新入生)      
 3. Học lực cao nhất (최종학력)
Trình độ
(Degree/Level)
Tên trường
(학교명)
Địa chỉ
(소재지)
Chuyên ngành (전공) Năm tốt nghiệp
(졸업여부 및 학년)
Thời gian học
(수학기간)
Số điện thoại của trường
(학교전화)
/
 4. Trình độ tiếng Hàn (한국어수준)
Trình độ tiếng Hàn (한국어수준)      

Tôi xin xác nhận những điều ghi ở trên hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin được nộp hồ sơ đăng ký vào khóa học tiếng Hàn

của trường. (본인은 위 사항에 허위사실이 없음을 확인하며 귀 대학에 한국어과정을 신청하고자 소정의 서류를 갖추어 지원합니다.)

2021년 08월 01일

Kính gửi Chủ tịch Đại học Shinhan

신한대학교 총장 귀하